1

عنوان : The Predator

فروش آخر هفته : : 24632284 دلار

فروش کلی : 0 دلار

2

عنوان : The Nun

فروش آخر هفته : : 53807379 دلار

فروش کلی : 22000000 دلار

3

عنوان : A Simple Favor

فروش آخر هفته : : 16050000 دلار

فروش کلی : 0 دلار

4

عنوان : White Boy Rick

فروش آخر هفته : : 8860431 دلار

فروش کلی : 0 دلار

5

عنوان : Crazy Rich Asians

فروش آخر هفته : : 26510140 دلار

فروش کلی : 30000000 دلار

6

عنوان : Peppermint

فروش آخر هفته : : 13423255 دلار

فروش کلی : 0 دلار

7

عنوان : The Meg

فروش آخر هفته : : 45402195 دلار

فروش کلی : 150000000 دلار

8

عنوان : Searching

فروش آخر هفته : : 388769 دلار

فروش کلی : 0 دلار

9

عنوان : Mission: Impossible - Fallout

فروش آخر هفته : : 61236534 دلار

فروش کلی : 178000000 دلار

10

عنوان : Unbroken: Path to Redemption

فروش آخر هفته : : 2238723 دلار

فروش کلی : 0 دلار